09:08, 28/08/2022

Ngăn chặn khai thác thủy sản mang tính hủy diệt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.


Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Cam Lâm, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ động triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề trên, đề xuất tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.


Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  có văn bản đề nghị các địa phương có biển tăng cường ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản bằng những biện pháp sau: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản đặc biệt là hậu quả của việc thực hiện hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản đến ngư dân. Bên cạnh đó, huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nắm chắc các đối tượng đã từng vi phạm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành chính hoặc hình sự; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại bến và trên biển để phát hiện và xử lý hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản; kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản…


T.K