10:08, 31/08/2022

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với 2 đồ án quy hoạch phân khu

Ngày 31-8, Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang phối hợp với UBND 2 phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực đảo Hòn Tre - đảo Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận.

Ngày 31-8, Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang phối hợp với UBND 2 phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực đảo Hòn Tre - đảo Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận. Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang đã phát ra 50 phiếu lấy ý kiến cho đại diện Đảng ủy, UBND và 17 tổ dân phố của phường Vĩnh Trường, 19 tổ dân phố của phường Vĩnh Nguyên.

 

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư do Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang tổ chức.
Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư do Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang tổ chức.

 

Theo thông tin từ Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang, Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực đảo Hòn Tre - đảo Hòn Một có quy mô khoảng 1.398ha, trong đó có gần 1.350ha thuộc đảo Hòn Tre và 48,3ha thuộc đảo Hòn Một. Khu vực này được quy hoạch là khu trung tâm đô thị du lịch biển, đảo hiện đại, mang tầm quốc tế; đồng thời giữ gìn và cải tạo khu dân cư hiện hữu với đặc trưng là khu dân cư ven biển gắn liền với các làng nghề truyền thống. Quy mô dân số toàn khu vực khoảng 5.720 người, sức chứa du lịch khoảng 12.032 khách lưu trú/ngày.


Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận bao gồm khu vực cảng Nha Trang và phần mặt nước biển lân cận thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường với quy mô 43,93ha. Đây sẽ là khu trung tâm đô thị du lịch biển đảo hiện đại, mang tầm quốc tế với quy mô dân số khoảng 2.800 người. Dự kiến, đất ở trong khu vực này khoảng 10,2ha, đất ngoài đơn vị ở khoảng 33ha...


V.K