10:08, 02/08/2022

Thi công cầu Xóm Bóng đạt hơn 8%

Sở Giao thông vận tải vừa báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cầu Xóm Bóng (TP. Nha Trang). Theo đó, dự án có 27 thửa đất bị ảnh hưởng. Đến nay, UBND TP. Nha Trang đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 13/13 trường hợp; 14 trường hợp còn lại có diện tích thu hồi nhỏ đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép tồn tại.

Sở Giao thông vận tải vừa báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cầu Xóm Bóng (TP. Nha Trang). Theo đó, dự án có 27 thửa đất bị ảnh hưởng. Đến nay, UBND TP. Nha Trang đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 13/13 trường hợp; 14 trường hợp còn lại có diện tích thu hồi nhỏ đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép tồn tại. Dự kiến, dự án có 5 trường hợp tái định cư. UBND TP. Nha Trang đã ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các trường hợp tại Khu Tây Mương - Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa.


Đến nay, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành việc phá dỡ cầu cũ, đang thi công các hạng mục xây dựng phần cầu mới bên phía bờ bắc (cọc khoan nhồi, mố, trụ…). Ban Quản lý Dự án 2 đã chỉ đạo nhà thầu điều chỉnh bổ sung các mũi thi công trên bờ và dưới nước, tăng cường các đội nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Khối lượng thi công đến nay đạt hơn 8% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ đã được chấp thuận.


MẠNH HÙNG