08:07, 31/07/2022

Giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì rà soát hồ sơ đất đai tại Dự án Khu nhà ở Phước Đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TP. Nha Trang xem xét nội dung kiến nghị của Cục Thuế tỉnh về việc rà soát hồ sơ đất đai tại dự án Khu nhà ở Phước Đồng (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-8.
 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TP. Nha Trang xem xét nội dung kiến nghị của Cục Thuế tỉnh về việc rà soát hồ sơ đất đai tại dự án Khu nhà ở Phước Đồng (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-8.

 

Một góc xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang. Ảnh: Mã Phương
Một góc xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang. Ảnh: Mã Phương
 
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, dự án Khu nhà ở Phước Đồng do Công ty TNHH Quốc Hân làm chủ đầu tư không được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho toàn bộ dự án mà cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo từng đợt. Tháng 10-2021, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở TN-MT kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành từng quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án này đảm bảo về căn cứ, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật đất đai và hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN-MT đã xem xét, thực hiện theo nội dung kiến nghị của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và đã báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên, báo cáo của Sở TN-MT chưa khẳng định được việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất tại dự án này là đúng quy định hay chưa; đồng thời Sở TN-MT tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát dự án. 
 
Về phương pháp xác định giá đất, Cục Thuế tỉnh cho rằng phải áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76 ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo từng quyết định làm cho giá trị thửa đất theo từng quyết định có giá trị thửa đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng thì việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên cơ sở xác định giá đất cụ thể sẽ theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất có thể gây thất thoát ngân sách nhà nước.
 
Để đảm bảo việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai tại dự án đúng quy định pháp luật, Cục Thuế tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT sớm rà soát và tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và các quyết định giao đất khác có liên quan Công ty TNHH Quốc Hân. Trường hợp xác định các quyết định nói trên là không phù hợp với quy định thì đề nghị Sở TN-MT có ý kiến phản hồi để Cục Thuế xem xét xử lý lại các thông báo thu tiền sử dụng đất đã ban hành. Trường hợp xác định việc ban hành các quyết định giao đất là phù hợp với quy định thì Sở TN-MT xem xét xử lý các phiếu chuyển thông tin địa chính đã chuyển cho cơ quan Thuế trên cơ sở nghiên cứu ý kiến của Hội đồng định giá đất tỉnh trong tố tụng hình sự để Cục Thuế có cơ sở xử lý lại nghĩa vụ tài chính đất đai tại dự án Khu nhà ở Phước Đồng theo đúng quy định.
 
NHẬT THANH