08:08, 01/08/2022

Gần 1.200 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Vinh - Nha Trang

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.


Tổng chiều dài dự án hơn 995,7km. Dự án gồm các hạng mục: Cải tạo các cầu yếu; cải tạo kiến trúc tầng trên, sửa chữa nền đường yếu một số đoạn; cải tạo bình diện các vị trí có bán kính đường cong và một số hạng mục công trình đồng bộ (cống thoát nước); cải tạo, nâng cấp một số ga hành khách và hàng hóa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm (2022 - 2025). Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.


MẠNH HÙNG