08:07, 31/07/2022

Phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng: Phải nâng cao giá trị, phục vụ cộng đồng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo xin chủ trương xử lý di dời một số công trình phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang); đồng thời đề xuất lập đồ án thiết kế đô thị riêng đối với khu vực này theo định hướng phục vụ mục đích công cộng.
 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo xin chủ trương xử lý di dời một số công trình phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang); đồng thời đề xuất lập đồ án thiết kế đô thị riêng đối với khu vực này theo định hướng phục vụ mục đích công cộng.
 
Đề xuất lập đồ án thiết kế đô thị riêng
 
Theo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, khu vực dọc theo phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng có chiều dài 15km, tổng diện tích khoảng 240ha. Đây là khu vực có giá trị cao, đặc thù về cảnh quan và có vai trò quan trọng trong tổng thể phát triển của TP. Nha Trang, đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng với tính chất chủ đạo là khu công viên công cộng, phục vụ cộng đồng, có bố trí xen kẽ các điểm dịch vụ với thiết kế không gian mở, hài hòa và thuận lợi cho các sinh hoạt của người dân và du khách. Để quản lý không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực này đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất, cần có các ý tưởng, phương án tổ chức có chất lượng, mang tính khả thi, góp phần xây dựng Nha Trang trở thành thành phố có thương hiệu quốc tế. Vì vậy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Nha Trang; giao UBND TP. Nha Trang triển khai lập các quy hoạch phân khu đô thị thuộc khu vực các xã, phường dọc theo đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng để định hướng, làm cơ sở triển khai nghiên cứu các ý tưởng, phương án tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực.

 

Một khu vực phía đông đường Trần Phú hiện nay.
Một khu vực phía đông đường Trần Phú hiện nay.
 
Trong bối cảnh đang triển khai các nội dung công việc nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc NoVa đề xuất tài trợ ý tưởng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng để phát huy giá trị, làm động lực phát triển kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng hiện nay và các quy định khác có liên quan chưa hướng dẫn về việc tiếp nhận, phê duyệt, sử dụng loại hình ý tưởng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) theo hình thức tài trợ. Do đó, để có cơ sở triển khai ý tưởng, phương án tổ chức không gian kiến trúc, nhằm thiết lập công cụ quản lý có chất lượng, mang tính khả thi cao cho khu vực dọc trục Trần Phú - Phạm Văn Đồng, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao UBND TP. Nha Trang chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc NoVa tổ chức lập đồ án thiết kế đô thị riêng theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 32 và khoản 4 Điều 33 của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Quá trình triển khai, nội dung liên quan của đồ án thiết kế đô thị riêng sẽ được nghiên cứu, tập hợp, tích hợp vào các đồ án quy hoạch phân khu liên quan để làm cơ sở quản lý đồng bộ. 
 
Di dời một số công trình phía đông
 
Trong báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã xin ý kiến thống nhất về việc di dời một số công trình phía đông đường Trần Phú theo hướng cho phép gia hạn thời gian tháo dỡ, di dời Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang, cho đến khi hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Evason Ana Mandara Resort & Spa tại Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (trong tháng 8-2022). Đồng thời, cho phép Nhà hàng Louisiane và Nhà hàng Sailing Club được tiếp tục hoạt động cho đến khi Quy hoạch phân khu khu dân cư các phường Tân Lập - Lộc Thọ - Phước Tiến, hoặc đồ án thiết kế đô thị riêng được phê duyệt. Việc xem xét nội dung triển khai tiếp theo hoặc điều chỉnh các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đối với 3 công trình nêu trên và các công trình khác tương tự sẽ được xem xét sau khi các đồ án quy hoạch phân khu liên quan, hoặc đồ án thiết kế đô thị riêng của khu vực các phường dọc theo tuyến đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng được UBND tỉnh phê duyệt.
 
Tại cuộc họp ngày 25-7, lãnh đạo Sở Xây dựng đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình bày về chủ trương xử lý, di dời một số công trình phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Sau khi nghe báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp, hoàn chỉnh lại nội dung báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Trong đó lưu ý, thống nhất chấm dứt việc thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng; đồng ý với đề xuất lập đồ án thiết kế đô thị đối với khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng theo định hướng phục vụ mục đích công cộng, kết hợp với dịch vụ nhưng ưu tiên phục vụ công cộng là chính; giao cơ quan liên quan phối hợp với đơn vị tài trợ quy hoạch để triển khai thực hiện theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 
Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn bộ các công trình, dự án của các nhà đầu tư (kể cả của Nhà nước) đang hoạt động, khai thác ở khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Đối với các dự án chưa hết thời hạn cho thuê đất, đề nghị rà soát lại các thủ tục cho thuê đất trước đây để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các dự án đã hết thời hạn cho thuê đất, đề nghị có phương án xử lý từng trường hợp cụ thể, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý đối với các hộ dân sống tại khu vực ven biển phường Vĩnh Nguyên.
 
VĂN KỲ