10:12, 26/12/2021

Tiếp tục triển khai khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Sông Cầu

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản ý kiến về địa điểm khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.

 

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản ý kiến về địa điểm khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tiếp tục triển khai khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Sông Cầu; giao sở chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan rà soát những địa điểm quy hoạch khu giết mổ gia súc (5 địa điểm còn lại) đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch đất quốc phòng. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.
 
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Sông Cầu theo đúng quy định của pháp luật. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Khánh Vĩnh cập nhật vị trí Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Sông Cầu vào Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất của huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2030 theo quy định.
 
Trước đó, UBND tỉnh yêu cầu rà soát địa điểm trên có ảnh hưởng đến quy hoạch đất quốc phòng hay không. Qua rà soát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thống nhất địa điểm trên. 
 
T.K