10:12, 24/12/2021

Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Theo văn bản, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền không đúng quy định; công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng chưa được thực hiện thường xuyên, các vi phạm xảy ra nhưng chưa được xử lý kịp thời. Một số địa phương có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, môi trường đầu tư, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 Một trường hợp san nền lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Một trường hợp san nền lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để phân lô, bán nền trên địa bàn huyện Cam Lâm.


Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại nêu trên, nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất nằm trong khu dân cư hiện có, đáp ứng được điều kiện hạ tầng khu vực, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng, quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nghiêm cấm việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất nằm ngoài khu vực dân cư hiện có, dẫn đến hình thành các điểm dân cư mới chưa đáp ứng được điều kiện cơ sở hạ tầng khu vực, gây ra tình trạng phân lô, bán nền tràn lan trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm theo phân cấp quản lý và quy định pháp luật.


THÁI THỊNH