10:12, 26/12/2021

Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
 

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
 
 
Theo đó, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất nằm trong khu dân cư hiện có, đáp ứng được điều kiện hạ tầng khu vực, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nghiêm cấm việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất nằm ngoài khu vực dân cư hiện có, dẫn đến hình thành các điểm dân cư mới chưa đáp ứng được điều kiện cơ sở hạ tầng khu vực, gây ra tình trạng phân lô bán nền tràn lan trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm chính quyền cấp xã do buông lỏng trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, để phát sinh tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
 
Được biết, cơ sở của chỉ đạo trên là do trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền không đúng quy định; công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trật tự xây dựng chưa được thực hiện thường xuyên, các vi phạm xảy ra nhưng chưa được xử lý kịp thời. Một số địa phương có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, môi trường đầu tư, định hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.
 
T.K