10:12, 26/12/2021

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch phân khu Khu dân cư phía tây đường 2 tháng 4

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch Đồ án Quy hoạch phân khu Khu dân cư phía tây đường 2 tháng 4 (thuộc 2 phường Vĩnh Hải và Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). 
 
 

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch Đồ án Quy hoạch phân khu Khu dân cư phía tây đường 2 tháng 4 (thuộc 2 phường Vĩnh Hải và Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). 
 
Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nằm ở phía bắc TP. Nha Trang, được kết nối với trung tâm thành phố về phía nam thông qua 2 tuyến đường chính là 2 tháng 4 và đường Vành đai 2, gồm địa bàn các phường: Vĩnh Hải, Vĩnh Phước và Ngọc Hiệp; có ranh giới phía đông giáp đường 2 tháng 4, phía tây giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam, phía nam sông Cái, phía bắc giáp đường Nguyễn Khuyến. Tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 298,8ha, trong đó: phần diện tích nghiên cứu rà soát điều chỉnh quy hoạch 195,0ha; phần diện tích cập nhật các đồ án quy hoạch, dự án được duyệt 13,3ha; phần diện tích đất ngoài quy hoạch xây dựng đô thị 90,5ha, (80,5ha đất đồi núi và 10ha đất mặt nước).

 

Vị trí khu vực lập quy hoạch.
Vị trí khu vực lập quy hoạch.
 
 
Theo UBND TP. Nha Trang, Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Vĩnh Thọ - Vĩnh Phước được UBND tỉnh phê duyệt năm 2009. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tại khu vực quy hoạch đã có nhiều sự điều chỉnh, làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ đồ án quy hoạch... Vì vậy, việc lập Quy hoạch phân khu Khu dân cư phía tây đường 2 tháng 4 thuộc phường Vĩnh Hải - Vĩnh Phước trên cơ sở rà soát điều chỉnh một phần Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa và Khu dân cư phường Vĩnh Thọ - Vĩnh Phước là rất cần thiết.
 
Những vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch gồm: Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch hiện trạng; phân tích các vấn đề bất cập của đồ án quy hoạch đã được duyệt; đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch theo các quy định pháp luật hiện hành; rà soát cập nhật các dự án đầu tư đã thực hiện trong khu vực lập quy hoạch. 
 
Thời hạn lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 17-1-2022. Người dân có thể gửi ý kiến trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến UBND phường Vĩnh Hải, UBND phường Vĩnh Phước hoặc Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang.
 
NHẬT THANH