Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm năm 2021

Thứ Hai, 27/09/2021, 21:04 [GMT+7]

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại huyện Cam Lâm.


Theo đó, năm 2021, huyện Cam Lâm dự kiến sẽ thu hồi 485ha đất nông nghiệp, 102ha đất phi nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất đối với hơn 504ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa 9ha, đất trồng cây hàng năm 119ha, đất trồng cây lâu năm 149ha, đất nuôi trồng thủy sản 131ha… Năm 2021, huyện Cam Lâm không có kế hoạch chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.


Đối với chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn các xã Cam Hải Đông, Cam Hải Tây sẽ được xem xét, thực hiện sau khi có kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh. Đoàn kiểm tra này được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh vào tháng 8-2021 để kiểm tra việc xin chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Cam Lâm. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm nhận thấy, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn có số lượng lớn. Sau đó, UBND huyện Cam Lâm đã có văn bản giải trình, bổ sung về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.


NHẬT THANH

.

các thông tin tiện ích