Cam Ranh: Giải ngân đầu tư công chậm tiến độ

Thứ Sáu, 24/09/2021, 21:38 [GMT+7]

Cam Ranh: Giải ngân đầu tư công chậm tiến độ

UBND TP. Cam Ranh vừa có văn bản báo cáo gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.


Theo UBND TP. Cam Ranh, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ cho thành phố để chi đầu tư phát triển năm 2021 là 87,032 tỷ đồng; thực hiện giải ngân đến ngày 24-9 là 59,8 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch; dự kiến thực hiện giải ngân đến ngày 30-9 là 64,736 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch. Tất cả các danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn năm 2021 đang triển khai thực hiện, trong đó có một số công trình đã hoàn thành, sắp hoàn thành và đang thực hiện công tác bồi thường giải tỏa.


Cụ thể, nguồn vốn tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là 51,747 tỷ đồng; đến ngày 24-9 giải ngân đạt 31,282 tỷ đồng, đạt 60,5% kế hoạch; dự kiến đến ngày 30-9 thực hiện giải ngân 35,683 tỷ đồng, đạt 69,6% kế hoạch tỉnh giao. Nguồn vốn tỉnh giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 16,2 tỷ đồng; đến ngày 24-9 đã giải ngân được 12,236 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch; dự kiến đến ngày 30-9 sẽ thực hiện giải ngân 13,4 tỷ đồng, đạt 82,7%. Nguồn vốn tỉnh giao kế hoạch vốn từ nguồn vốn năm 2021 chưa phân bổ, nguồn vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, nguồn tiết kiệm chi, tăng thu năm 2019, 2020 là 19,085 tỷ đồng; đến ngày 24-9 đã giải ngân được 16,282 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch; dự kiến đến ngày 30-9 sẽ thực hiện giải ngân được 17,152 tỷ đồng, đạt 89,9% kế hoạch tỉnh giao.


Ngoài ra, tổng nguồn vốn đầu tư theo phân cấp cho thành phố 102,387 tỷ đồng. UBND thành phố đã phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp cho 6 xã 8,61 tỷ đồng, chi tại thành phố 93,777 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân chi đầu tư phát triển đến ngày 24-9 là 62,67 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 30-9, sẽ thực hiện giải ngân 71,47 tỷ đồng, đạt 69,8% kế hoạch.


Hiện nay, UBND tỉnh có văn bản nới lỏng giãn cách xã hội, UBND TP. Cam Ranh đã yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện phương án thi công 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến, tuân thủ 5K để đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, một số nhà thầu thi công gặp khó khăn trong khâu cung ứng, vận chuyển nguyên vật liệu; giá nhân công, giá vật tư ngành xây dựng tăng đột biến. Đây là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thi công và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2021.


NHẬT THANH

 

.

các thông tin tiện ích