09:09, 13/09/2021

Đề nghị kiểm tra hoạt động của các công trình xây dựng

Ngày 13-9, Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thường xuyên phổ biến các quy định, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các chủ đầu tư...

Ngày 13-9, Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thường xuyên phổ biến các quy định, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác phòng, chống dịch tại công trình xây dựng; kiên quyết xử lý và tạm dừng hoạt động xây dựng khi không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.


Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động xây dựng, công tác phòng, chống dịch tại các công trường xây dựng trên địa bàn quản lý. Nội dung báo cáo gồm: số lượng công trình đang thi công, tổng người lao động, tình hình xét nghiệm Covid-19, tiêm vắc xin; tình hình cung ứng vật liệu xây dựng, các khó khăn vướng mắc trong vận chuyển vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp.


V.K