09:09, 12/09/2021

Vạn Ninh tăng cường quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

 

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn.


Theo đó, huyện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định liên quan đến tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường; thực hiện thống kê các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Từ đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật liên quan đến việc khai thác, sử dụng nguồn nước, xả thải vào nguồn nước và công tác bảo vệ môi trường; trường hợp nào không chấp hành, vi phạm pháp luật thì tổ chức xử lý và yêu cầu khắc phục theo quy định. Đồng thời, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị hướng dẫn, đề nghị thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ có liên quan đến tài nguyên nước và môi trường để đảm bảo các điều kiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…


Thanh Hải