09:09, 10/09/2021

Nha Trang: Kiến nghị sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn thải

UBND TP. Nha Trang vừa có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án điều tra, đánh giá phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải.

UBND TP. Nha Trang vừa có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án điều tra, đánh giá phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải.

 

Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang).

Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang).


Theo đó, hiện nay, thành phố gặp một số khó khăn khi hệ thống tuyến ống thu gom nước thải, nước mưa trên địa bàn chưa hoàn thiện, đồng bộ. Bên cạnh đó, một số nhà máy, cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư nên gây khó khăn trong việc xác định vị trí nguồn thải. Lực lượng phụ trách công tác bảo vệ môi trường của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố còn mỏng (mỗi đơn vị chỉ bố trí 1 cán bộ theo dõi và kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác). Một số điều kiện trang bị về phương tiện, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ hoạt động kiểm tra, quản lý nguồn thải tại địa phương không có hoặc chưa đáp ứng yêu cầu công việc.


Do đó, UBND TP. Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nguồn thải. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những cơ sở có phát sinh lượng nước thải lớn trên 20 m3/ngày đêm, đặc biệt là các công ty, doanh nghiệp hoạt động sơ chế, chế biến thủy hải sản trên địa bàn; tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ hoạt động kiểm tra, quản lý nguồn thải.


THÁI THỊNH