09:09, 09/09/2021

Cam Ranh: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường Nguyễn Trọng Kỷ

UBND TP. Cam Ranh vừa thông báo lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường Nguyễn Trọng Kỷ thuộc phường Cam Lợi và phường Cam Linh.

UBND TP. Cam Ranh vừa thông báo lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường Nguyễn Trọng Kỷ thuộc phường Cam Lợi và phường Cam Linh.


Theo đó, sẽ điều chỉnh lô đất ký hiệu GD-03 (được quy hoạch là đất giáo dục) thành đất trụ sở cơ quan với diện tích 314,98m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 5 tầng; điều chỉnh lô đất TM-04 (diện tích 2.073,94m2) thành 2 lô đất với tính chất sử dụng là đất thương mại dịch vụ kết hợp với bãi đỗ xe. Hiện nay, thành phố đã hoàn thành việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị; đang lấy ý kiến khu dân cư (từ ngày 1-9 đến 1-10). Dự kiến, thời gian tiếp thu giải trình ý kiến khu dân cư từ ngày 1 đến 10-10; thời gian thẩm định phê duyệt đồ án điều chỉnh vào cuối tháng 10-2021.


NHẬT THANH