08:09, 08/09/2021

Thống nhất hướng tuyến đường thi công dự án hồ sông Chò 1

Sáng 8-9, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc giữa các bên về tiến độ tuyến đường thi công dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 (huyện Khánh Vĩnh).

 

Sáng 8-9, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc giữa các bên về tiến độ tuyến đường thi công dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 (huyện Khánh Vĩnh).

 

Thi công hồ chứa nước sông Chò 1.

Thi công hồ chứa nước sông Chò 1.


Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 (Ban 7), quá trình thi công dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 phát hiện có sự chồng lấn giữa dự án này và dự án Chăn nuôi bò sinh sản - bò thịt công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa tại xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh. Cụ thể, con đường thi công kết hợp quản lý VH1 của dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 có chiều dài 8,3km, đến nay đã hoàn thành 7,1km, còn lại 1,2km đi qua đất của Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa chưa thực hiện được do vướng mặt bằng. Tổng diện tích đất chồng lấn giữa 2 dự án để làm đoạn đường này là 1,5ha. Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa mong muốn Ban 7 có thể điều chỉnh lại hướng tuyến con đường này nhằm hài hòa lợi ích giữa 2 bên.


Sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan, ông Đinh Văn Thiệu thống nhất với thỏa thuận giữa các doanh nghiệp về điều chỉnh một phần hướng tuyến con đường thi công VH1; đề nghị các doanh nghiệp tiến hành ngay việc đo đạc thực địa, cắm mốc, san ủi mặt bằng để hoàn thiện con đường trước mùa mưa bão năm nay. Ông đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục thu hồi đất của Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Khánh Hòa để làm con đường theo đúng quy định của pháp luật.


Chiều 8-9, 2 doanh nghiệp đã đo đạc thực địa, thống nhất hướng tuyến và triển khai ngay việc thi công phần còn lại của con đường VH1.


H.Đ