09:09, 06/09/2021

Khẩn trương hoàn thành phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh

Ngày 6-9, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu nội dung Công điện số 1110 ngày 31-8 của Thủ tướng Chính phủ...

Ngày 6-9, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu nội dung Công điện số 1110 ngày 31-8 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh”; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh và văn bản báo cáo gửi về Bộ TN-MT trước ngày 13-9.


Theo Công điện số 1110, để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời kỳ 2021-2030; khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 11-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó sớm hoàn thành việc xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh gửi lấy ý kiến Bộ TN-MT trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh.


THÁI THỊNH