11:09, 05/09/2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm: Khẩn trương hoàn chỉnh để phê duyệt

Ngày 17-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 17-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) khẩn trương xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, UBND tỉnh cũng đã nhiều lần có văn bản đôn đốc Sở TN-MT về vấn đề này.

 

Một khu vực phân lô bán nền ở xã Cam Hải Tây (huyện Cam Lâm).
Một khu vực phân lô bán nền ở xã Cam Hải Tây (huyện Cam Lâm).
 
Theo lãnh đạo Sở TN-MT, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm đã được sở thẩm định. Quá trình thẩm định, sở nhận thấy chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn có số lượng lớn. 
 
Ngày 30-7, UBND huyện Cam Lâm đã có văn bản giải trình, bổ sung về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở TN-MT, UBND huyện Cam Lâm đã tổng hợp và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là 13,97ha, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Cam Thành Bắc (3,57ha), Cam Hải Tây (3,4ha) và thị trấn Cam Đức (3ha).
 
Theo báo cáo của UBND huyện Cam Lâm, chỉ tiêu sử dụng đất chủ yếu tập trung ở các địa phương nêu trên là do nhu cầu đăng ký chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trong năm 2021 của các địa phương cao, trong đó xã Cam Thành Bắc có 934 trường hợp, xã Cam Hải Tây 684 trường hợp, thị trấn Cam Đức 664 trường hợp. Do kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phê duyệt chậm và để bảo đảm nguồn thu ngân sách trong năm 2021, UBND huyện đã tổng hợp số liệu tại các địa phương để phân bổ chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Phần diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở được phân bổ sẽ được thực hiện cho các trường hợp phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt theo địa bàn xã và không xác định vị trí cụ thể (trước đây theo danh sách tờ, thửa). 
 
Ngoài ra, UBND huyện Cam Lâm cũng cho biết, đã chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động hiến đất làm đường giao thông cũng như việc phân lô bán nền tại khu vực ven đầm Thủy Triều và xã Cam Hải Tây.
 
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thực hiện việc phân lô bán nền trên địa bàn huyện Cam Lâm. Sau khi hoàn thành kiểm tra phân lô bán nền (dự kiến trong tháng 9), Sở TN-MT sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm. 
 
VĂN KỲ