10:09, 03/09/2021

Tăng cường quản lý, xử lý chất thải y tế

Ngày 30-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải y tế phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về môi trường và hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia  tại Quyết định số 3455 ngày 5-8.

Ngày 30-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải y tế phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về môi trường và hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia  tại Quyết định số 3455 ngày 5-8.


Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý chất thải trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly theo phạm vi lĩnh vực phụ trách, đảm bảo quản lý chặt chẽ, không làm phát sinh mầm bệnh ra cộng đồng.


THÁI THỊNH