Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Thứ Sáu, 04/06/2021, 21:45 [GMT+7]

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2021 (ngày 8-6).


Theo đó, bộ đề nghị tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo bao gồm: Các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển... Từ ngày 1 đến 15-6, đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên phạm vi cả nước; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo….


T.THỊNH

 

.

các thông tin tiện ích