10:06, 02/06/2021

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố "Về việc xử lý kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020".

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố “Về việc xử lý kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020”.


Theo đó, UBND tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố gồm: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh tổ chức thực hiện lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương để cập nhật, bổ sung các điểm quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung… Sở TN-MT khẩn trương thực hiện các nội dung về việc bố trí khu vực để di dời các cơ sở chế biến nước mắm tập trung cho TP. Nha Trang và các huyện khác.


UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở TN-MT tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Sở Tài chính phối hợp với Sở TN-MT, Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các chính sách ưu đãi cho công tác xây dựng, nghiên cứu, đầu tư công nghệ về bảo vệ môi trường cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm bắt...


THÁI THỊNH