09:05, 09/05/2021

Kiểm soát tình trạng tung tin đồn thổi nhằm đẩy giá bất động sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường công tác quản lý bất động sản trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và các quy định pháp luật báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20-5.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường công tác quản lý bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và các quy định pháp luật báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20-5.


Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường quản lý thị trường BĐS tại các địa phương. Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, tại một số địa phương đã và đang xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư, người môi giới BĐS lợi dụng thông tin về quy hoạch, việc ban hành bảng giá đất mới, việc sáp nhập thành lập các đơn vị hành chính, nâng cấp hệ thống hạ tầng, triển khai các dự án lớn tại địa phương để tung tin đồn thổi, mua đi bán lại sản phẩm BĐS, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch BĐS. Việc này gây nhiễu loạn thông tin, khiến giá sản phẩm BĐS bị đẩy lên cao nhằm trục lợi.


Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời theo dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý để bình ổn thị trường, không để xảy ra sốt giá và bong bóng BĐS trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và BĐS để minh bạch thông tin, ngăn chặn tung tin đồn thổi; kiểm soát việc tăng giá đất đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế đối với từng địa bàn; có biện pháp quản lý hiệu quả hoạt động môi giới của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS tại địa phương.


NHẬT THANH