09:05, 07/05/2021

Rà soát các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có công văn kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp rà soát các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn địa phương quản lý, cung cấp, báo cáo về tình hình được giao đất, cho thuê đất. Từ đó, tổng hợp xem xét bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở để xem xét, hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời kỳ tới, thông báo kết quả rà soát về sở trước ngày 15-5.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Khánh Hòa vừa có công văn kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng TN-MT phối hợp rà soát các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn địa phương quản lý, cung cấp, báo cáo về tình hình được giao đất, cho thuê đất. Từ đó, tổng hợp xem xét bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở để xem xét, hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời kỳ tới, thông báo kết quả rà soát về sở trước ngày 15-5.


Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản báo cáo về Sở TN-MT và địa phương về việc sử dụng đất trong hoạt động khai thác khoáng sản, bao gồm diện tích đã được cấp phép trong giấy phép hoạt động khoáng sản và phần diện tích cho các công trình phụ trợ kèm theo trước ngày 10-5.


THÁI THỊNH