Gần 60 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ Nhật, 21/02/2021, 21:20 [GMT+7]

Gần 60 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tổng chi phí cho việc lập quy hoạch 59,6 tỷ đồng, gồm: Đánh giá báo cáo môi trường chiến lược; lựa chọn tổ chức tư vấn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn… 

 

Tp. Nha Trang. Ảnh minh họa: Mã Phương.
Một góc TP. Nha Trang. Ảnh: Mã Phương
 
 
Được biết, ngày 7-8-2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng yêu cầu, quy hoạch định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cả 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường. Bên cạnh đó, nội dung lập quy hoạch phải bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị lập quy hoạch), việc đấu thầu chọn tư vấn lập quy hoạch được thực hiện vào tháng 12-2020; tổ chức hội nghị báo cáo các cấp có thẩm quyền vào tháng 7 đến tháng 12-2021; lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân vào đầu năm 2022; thông qua HĐND tỉnh tháng 4-2022; trình Thủ tướng phê duyệt tháng 6-2022.
 
 
V.K
 
.

các thông tin tiện ích