Tăng cường kiểm soát khai thác khoáng sản

Thứ Hai, 28/09/2020, 23:12 [GMT+7]

Tăng cường kiểm soát khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương về việc quản lý, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được phân công có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ, nội dung phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều. Trong đó, chú trọng việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ đê điều, phòng, chống thiên tai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản (cát, sỏi) nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, bờ biển. Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan chuyên ngành, người không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết bến, bãi, kinh doanh khoáng sản trái phép, không đúng quy định gây sạt lở, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân, hạ tầng kỹ thuật, đê điều.


Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản của các sở, ngành chuyên môn và các địa phương theo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 18-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, sở tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích