Khẩn trương kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Thứ Hai, 28/09/2020, 23:05 [GMT+7]

Khẩn trương kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) báo cáo tình hình thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019.


Theo đó, hiện nay có 8/8 địa phương cấp huyện đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019. UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở TN-MT khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, hoàn thành trước ngày 30-9 để báo cáo Bộ TN-MT.


Trước đó, ngày 27-8, Bộ TN-MT có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Mục tiêu của việc này nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước. Đây là cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Nhật Thanh

.

các thông tin tiện ích