Đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu vực chân Hòn Hèo

Thứ Năm, 24/09/2020, 22:25 [GMT+7]

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu vực chân Hòn Hèo

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chân Hòn Hèo (thị xã Ninh Hòa).


Trước đó, ngày 24-8, Sở Xây dựng nhận được văn bản của UBND thị xã Ninh Hòa báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án Khu du lịch sinh thái Ninh Vân (xã Ninh Vân). Theo đó, thị xã Ninh Hòa kiến nghị Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chân Hòn Hèo đã được phê duyệt năm 2010. Qua rà soát và nghiên cứu, Sở Xây dựng nhận thấy quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu vực chân Hòn Hèo và đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt lần lượt ngày 5-5-2010 và ngày 30-9-2020. Đến nay, các đồ án quy hoạch này đã quá thời hạn rà soát định kỳ theo quy định nên cần xem xét, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.


Theo Sở Xây dựng, căn cứ các điều, khoản tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, việc tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu trong địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa thuộc thẩm quyền của UBND thị xã Ninh Hòa. Tuy nhiên, do đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu vực chân Hòn Hèo do UBND tỉnh phê duyệt nên Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh đồ án quy hoạch này và giao UBND thị xã Ninh Hòa phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu thay thế đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.


Văn Kỳ

.

các thông tin tiện ích