Phê duyệt giá đất 2 khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc - Nam

Thứ Ba, 22/09/2020, 23:14 [GMT+7]

Phê duyệt giá đất 2 khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc - Nam

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 2 khu tái định cư (TĐC) phục vụ cao tốc Bắc - Nam tại TP. Cam Ranh gồm: Khu TĐC Cam Phước Đông và khu TĐC Cam Thịnh Tây.


Cụ thể, tại khu TĐC xã Cam Thịnh Tây (60 lô) có 2 vị trí đường quy hoạch 12m và 20m, tương ứng với giá đất 117.117 đồng/m2 và 127.764 đồng/m2. Đối với khu TĐC xã Cam Phước Đông (21 lô), có 3 vị trí đường được quy hoạch 7,7m, 12m và 20m, tương ứng với giá đất 220.200 đồng/m2, 242.242 đồng/m2 và 264.264 đồng/m2.


Đối với thửa đất có vị trí tiếp giáp nhiều đường, nhiều hẻm (vị trí đặc biệt), giá đất nêu trên nhân với hệ số vị trí tiếp giáp quy định tại Quyết định 04 ngày 18-2-2020 của UBND tỉnh. Đồng thời, giá đất nêu trên là giá đất khi khu TĐC đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được duyệt.


Thành Nam

 

.

các thông tin tiện ích