Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở giáo dục

Thứ Hai, 21/09/2020, 23:11 [GMT+7]

Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở giáo dục

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu và đề xuất việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất có vốn ngoài ngân sách để phát triển hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh sách các dự án bị xử lý, thu hồi trong thời gian qua và các khu đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xác định là đất giáo dục do Nhà nước quản lý. Đối với các khu vực đủ điều kiện, cần khẩn trương nghiên cứu, tham mưu và đề xuất việc lựa chọn, công bố nhà đầu tư thực hiện dự án. Chỉ đạo này của UBND tỉnh nhằm phát triển thêm các cơ sở giáo dục được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách phục vụ nhu cầu học tập của người dân.

 
Hạ Linh

 

.

các thông tin tiện ích