09:08, 06/08/2020

Thu hồi dự án Công viên, bến tàu du lịch Sông Lô - Nha Trang

Mới đây, tại cuộc họp nghe Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo tiến độ dự án Công viên, bến tàu du lịch Sông Lô - Nha Trang (xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang), lãnh đạo UBND tỉnh đã đồng ý thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án này vì quá chậm tiến độ.

Mới đây, tại cuộc họp nghe Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo tiến độ dự án Công viên, bến tàu du lịch Sông Lô - Nha Trang (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang), lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án này vì quá chậm tiến độ.


Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư, dự án Công viên, bến tàu du lịch Sông Lô - Nha Trang do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 4-9-2014, cấp chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 10-12-2014. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu liên hợp, gồm các chức năng: Công viên, bãi đỗ xe, các dịch vụ hậu cần của bến tàu du lịch và bến tàu du lịch sử dụng chung cho các dự án du lịch tại các đảo TP. Nha Trang. Qua rà soát, dự án đã chậm tiến độ gần 6 năm; đồng thời chủ đầu tư không có sự phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.


V.KỲ