Tiếp nhận 367 lượt báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 22/06/2020, 22:30 [GMT+7]

Tiếp nhận 367 lượt báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tiếp nhận 367 lượt báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường. Trong đó, lĩnh vực du lịch 141 báo cáo, công nghiệp 87, nông nghiệp 24, y tế 29, thủy sản 33, khoáng sản 20, xây dựng 29 và giao thông 4. Chi cục Bảo vệ môi trường đã tham mưu tỉnh hướng dẫn thực hiện quy định Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020; đề nghị Bộ TN-MT hướng dẫn một số quy định về quan trắc, giám sát môi trường; báo cáo Bộ TN-MT về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; rà soát công tác bảo vệ môi trường các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ TN-MT; triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường; cho ý kiến về nâng cấp hồ điều hòa của Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa; cung cấp thông tin phục vụ báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019…


Hiện nay, toàn tỉnh có 9 đơn vị lắp đặt và truyền số liệu trực tiếp từ Hệ thống quan trắc nước thải tự động về Sở TN-MT gồm: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang, Nhà máy xử lý nước thải phía nam, Công ty TNHH một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa, Cụm Công nghiệp Diên Phú, Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường, Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong. Hệ thống quan trắc khí thải tự động có 3 đơn vị đã lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN-MT là: Công ty TNHH một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Công ty Cổ phần Đường Việt Nam. Hệ thống quan trắc khí tượng tự động có 2 đơn vị: Công ty Cổ phần Điện mặt trời KN Cam Lâm, Công ty Cổ phần Năng lượng Ami Khánh Hòa.


V.L

.

các thông tin tiện ích