Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động

Thứ Hai, 22/06/2020, 22:50 [GMT+7]

Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.


Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường thực hiện chuyển giao phần mềm Envisoft để hỗ trợ các địa phương quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động. Đến nay, toàn quốc đã có gần 1.000 trạm quan trắc tự động thực hiện việc kết nối này.


Để thực hiện tốt công tác quản lý số liệu thống nhất toàn quốc, bộ sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm Envisoft để sử dụng thống nhất trong cả nước. Bộ đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định của Nghị định 40 (ngày 13-5-2019) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện việc đầu tư, lắp đặt các trạm quan trắc môi trường theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng; thực hiện công bố chất lượng môi trường theo quy định.


Q.V
 

.

các thông tin tiện ích