Hướng dẫn báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ Hai, 04/05/2020, 21:32 [GMT+7]

Hướng dẫn báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản hướng dẫn các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020.


Theo đó, đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ là những cơ sở, khu công nghiệp hay dự án đã đi vào vận hành, hoạt động thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường hay đăng ký kế hoạch BVMT có tổng mức xả thải ra môi trường từ 20m3 trở lên. Tương tự, đối tượng phải quan trắc khí thải là các cơ sở, dự án đi vào vận hành, hoạt động thuộc đối tượng đánh giá tác động môi trường hay đăng ký kế hoạch BVMT có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000m3 khí thải/giờ trở lên. Đối tượng phải phân định bùn thải thuộc hồ sơ đánh giá tác động môi trường hay đăng ký kế hoạch BVMT đã được phê duyệt. Khi các cơ sở này đi vào hoạt động phải quản lý bùn thải phát sinh theo quy định pháp luật. Các dự án thuộc hồ sơ đánh giá tác động môi trường hay đăng ký kế hoạch BVMT nhưng chưa vận hành thì tổ chức quan trắc môi trường theo hồ sơ phê duyệt.


Đồng thời, tất cả các đối tượng nói trên phải xây dựng kế hoạch quan trắc định kỳ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31-12-2020 để theo dõi, giám sát. Việc lập kế hoạch căn cứ vào các nội dung sau: chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; các loại chất thải phát sinh theo nguồn, điểm xả thải, thành phần môi trường, tần suất và thông số quan trắc định kỳ. 


V.L


 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 32 giây...