10:05, 03/05/2020

Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang: Xin điều chỉnh 2,4ha đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư yêu cầu kiểm tra nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang; hướng dẫn giải quyết các thủ tục có liên quan về đầu tư, đất đai, xây dựng và các nội dung khác tại dự án Khu du lịch Đảo Hòn Tằm.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư yêu cầu kiểm tra nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang; hướng dẫn giải quyết các thủ tục có liên quan về đầu tư, đất đai, xây dựng và các nội dung khác tại dự án Khu du lịch Đảo Hòn Tằm.


Trước đó, ngày 9-4, Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang có văn bản gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh mục đích đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ tại Khu du lịch Đảo Hòn Tằm. Trong văn bản, công ty cho biết, năm 2016, UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 20.767m2 từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở không hình thành đơn vị ở. Đến nay, căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành và chủ trương của UBND tỉnh, công ty xin được điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với 2,4ha tại khu C mở rộng.


V.K