Cam Ranh: Bổ sung một số công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Chủ Nhật, 03/05/2020, 22:19 [GMT+7]

Cam Ranh: Bổ sung một số công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, TP. Cam Ranh sẽ bổ sung một số công trình như: Khu dân cư (KDC) Quảng Bình (phường Cam Phúc Nam); KDC Bến xe phía nam (xã Cam Thịnh Đông); KDC Cam Thành Nam; KDC Cam Bình; KDC Phạm Văn Đồng; hệ thống thoát nước đường Lê Trọng Tân (phường Cam Nghĩa); 2 tuyến đường trung tâm xã Cam Thành Nam (mục đích đến năm 2025 thành lập phường); Trường Mầm non Cam Phúc Bắc; đê bao Cam Lập; tượng đài công viên thành phố.


Lãnh đạo thành phố giao Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và UBND phường Cam Phúc Bắc rà soát quy hoạch, lựa chọn vị trí xây dựng trường mầm non phù hợp để thực hiện ngay trong năm 2021. Đối với tượng đài công viên thành phố, giao Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Phòng Quản lý đô thị khảo sát, dự kiến quy mô đầu tư để báo cáo thành phố. Đối với các dự án KDC, thành phố giao Phòng Quản lý đô thị rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch phù hợp, đồng thời dự kiến về quy mô, kinh phí thực hiện.


Được biết, năm 2021, thành phố ưu tiên các công trình chuyển tiếp và không vướng giải phóng mặt bằng; năm 2022 ưu tiên các công trình tạo ra nguồn vốn.


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích