Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất TP. Cam Ranh năm 2020

Thứ Tư, 18/03/2020, 23:12 [GMT+7]

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất TP. Cam Ranh năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TP. Cam Ranh. Theo đó, TP. Cam Ranh sẽ thu hồi 278,33ha (trong đó có 230,97ha đất nông nghiệp và 47,36ha đất phi nông nghiệp); chuyển mục đích sử dụng đất 254,81ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 70,94ha. 
 
UBND tỉnh giao TP. Cam Ranh tổ chức thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất 2020 trên địa bàn; tổ chức thực hiện thống nhất từ thành phố đến xã, phường; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý sử dụng đất theo kế hoạch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.
 
Q.V
 
.

các thông tin tiện ích