Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Thứ Hai, 16/03/2020, 23:02 [GMT+7]

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn. Theo đó, huyện Khánh Vĩnh sẽ thu hồi 526,45ha; chuyển mục đích sử dụng đất 552,36ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 62,68ha. Đối với, huyện Khánh Sơn, các số liệu tương ứng là 51,35ha; 53,97ha và 0,28ha.  

 

Một góc huyện Khánh Sơn. Ảnh: M. Phương
Một góc huyện Khánh Sơn. Ảnh: M. Phương
 
Tỉnh giao UBND 2 huyện tổ chức thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn; tổ chức thực hiện thống nhất từ huyện đến xã; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý sử dụng đất theo kế hoạch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.
 
V.L
 

 

.

các thông tin tiện ích