01:01, 01/01/2020

Số hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh tăng 3,7%

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn Khánh Hòa 2019. 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn Khánh Hòa 2019. Theo đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,2%, tăng 3,7% so với năm 2018; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam đạt 53,6%, tăng 13,6% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh là 93,4%; hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam là 15,6%; công trình cấp nước tập trung đạt hiệu quả bền vững là 42,4%, kém bền vững 28,2%...


UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố quyết định này lên trang web của sở, đồng thời xây dựng chính sách liên quan về tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các sở, ngành cập nhật bộ chỉ số này hàng năm; Sở Y tế phối hợp kiểm tra chất lượng nước; các địa phương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra cập nhật chỉ số báo cáo tỉnh.


V.L