Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án thành phố Nha Trang

Thứ Hai, 30/12/2019, 00:08 [GMT+7]

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tiểu dự án thành phố Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang”.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ dự án là Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại UBND xã, phường triển khai dự án; thực hiện nghiêm các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

 
Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang” có 4 hợp phần. Hợp phần 1 gồm các hoạt động xây dựng đường ống thu gom nước thải, nước mưa, trạm bơm nước thải, giếng tách, nhà máy xử lý nước thải, hồ điều hòa…; hợp phần 2 xây dựng đê, kè bắc, nam sông Cái, đường Chử Đồng Tử, đường số 4; hợp phần 3 tái định cư và giải phóng mặt bằng; hợp phần 4 hỗ trợ kỹ thuật và cải cách thể chế.

 
Q.V
  

.

các thông tin tiện ích