Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động

Thứ Hai, 11/11/2019, 21:33 [GMT+7]

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các đơn vị, cơ sở liên quan về việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.


Theo đó, đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục là khu công nghiệp, các cơ sở trong khu công nghiệp nhưng miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm và có quy mô xả thải từ 500m3/ngày đêm trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải (các loại hình: sản xuất giấy, bột giấy; nhuộm vải, nhiệt điện than, bia, chế biến thủy sản, mía đường…); cơ sở có quy mô xả thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải; cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần… Đối tượng phải lắp hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục là các dự án, cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn (trong đó có các loại hình: nhiệt điện không sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt; xi măng, lò hơi công nghiệp có tổng công suất 20 tấn hơi/giờ); các lò đốt chất thải nguy hại; các lò đốt chất thải của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh; khí thải của các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần…


Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31-12-2020.


V.L
    

 

.

các thông tin tiện ích