Nghiệm thu đề tài hiện trạng môi trường du lịch tại Khánh Hòa

Thứ Sáu, 14/06/2019, 20:34 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài hiện trạng môi trường du lịch tại Khánh Hòa

Chiều 14-6, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài “Hiện trạng môi trường du lịch, những vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa”. Đề tài do PGS.TS. Phạm Trung Lương - Viện Môi trường và Phát triển bền vững và các cộng sự thực hiện từ năm 2017 đến đầu năm 2019.


Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra, đề xuất được một số giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững như: nâng cao nhận thức và tăng cường thể chế về bảo vệ môi trường du lịch; khuyến khích xây dựng các mô hình phát triển du lịch thân thiện với môi trường và đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo môi trường cho phát triển bền vững…


K.H

.

các thông tin tiện ích