Sẽ đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Ninh Hòa

Thứ Ba, 01/05/2018, 22:30 [GMT+7]

Sẽ đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Ninh Hòa

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý bổ sung dự án đầu tư Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.


Dự án Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 6-2017. Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư và sẽ thực hiện trong năm 2018 - 2019, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.


Theo UBND tỉnh, địa bàn thôn Ninh Ích là điểm chịu ô nhiễm môi trường vì hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, các khí thoát ra từ bãi rác; ngoài ra, khu vực này hiện nay đã có nhà máy xử lý chất thải nguy hại. Do đó, việc đầu tư dự án trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại đây là cần thiết. Dự án sẽ tăng cường năng lực giám sát thường xuyên chất lượng không khí, kịp thời phát hiện ô nhiễm môi trường liên quan đến các nguồn thải, khí độc do hoạt động của các dự án đầu tư và các hoạt động giao thông trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Đồng thời, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh, gắn kết hoạt động mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh với các ngành và Trung ương, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.


X.T
 

.

các thông tin tiện ích