18:26, 06/06/2023

UBND TP. Nha Trang rà soát các khu đất đề xuất không bán đấu giá

VĂN KỲ

UBND TP. Nha Trang vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về rà soát các cơ sở nhà, đất để đưa vào kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Nha Trang.

Theo báo cáo, đối với cơ sở nhà đất 35 Yết Kiêu (phường Vạn Thắng) rộng hơn 900m2 đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đưa vào kế hoạch bán đấu giá mục đích đất thương mại, dịch vụ. Qua rà soát, UBND TP. Nha Trang đề xuất không bán đấu giá khu vực đất này mà sử dụng để đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở UBND phường Vạn Thắng; đồng thời đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trụ sở UBND phường Vạn Thắng hiện tại ở đường Quang Trung có giá trị đất cao. Đối với cơ sở nhà đất là trụ sở cũ của Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Nha Trang (số 6A đường Lý Tự Trọng); khu đất thôn Phước Tân, xã Phước Đồng (thửa số 2, 3) rộng 0,29ha; khu đất đường 23-10, xã Vĩnh Thạnh (thu hồi của Công ty TNHH Việt Hải) rộng 0,28ha, UBND TP. Nha Trang đề xuất tạm dừng việc đấu giá quyền sử dụng đất đến khi Quy hoạch chung xây dựng TP. Nha Trang và các quy hoạch cấp dưới được phê duyệt.

Đối với khu đất ô số 32 - Khu dân cư Đường Đệ rộng 0,2ha đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đưa vào kế hoạch bán đấu giá mục đích đất thương mại, dịch vụ, nhưng qua rà soát hiện trạng Khu dân cư Đường Đệ, các chỉ tiêu về công trình công cộng còn thấp. Vì vậy, UBND thành phố đề xuất không bán đấu giá khu đất này mà để làm công viên. Đối với thửa đất tại xã Phước Đồng thu hồi của Công ty TNHH Cát Phú, có diện tích 3,54ha được Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đưa vào kế hoạch bán đấu giá mục đích đất thương mại, dịch vụ nhưng theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP. Nha Trang đã được phê duyệt thì khu đất này thuộc quy hoạch đất giao thông. Định hướng của tỉnh quy hoạch khu vực này là bãi đỗ xe nên UBND thành phố đề xuất không bán đấu giá khu vực đất này.

Khu đất tại 310 Nguyễn Tri Phương được UBND TP. Nha Trang đề xuất giữ lại để xây dựng trường học.
Khu đất tại 310 Nguyễn Tri Phương được UBND TP. Nha Trang đề xuất giữ lại để xây dựng trường học.

Đối với khu đất tại 310 Nguyễn Tri Phương rộng 0,72ha, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đưa vào kế hoạch bán đấu giá mục đích đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở giáo dục. Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP. Nha Trang, khu đất này thuộc quy hoạch đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; một phần diện tích khoảng 580m2 thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ. UBND thành phố đề xuất không bán đấu giá khu vực đất này, giữ lại quỹ đất để đầu tư xây dựng trường học. Đối với khu đất ngã tư Tô Hiệu - Trường Sơn (phường Vĩnh Trường) rộng 0,43ha đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào kế hoạch bán đấu giá mục đích đất ở tại đô thị. Qua rà soát hiện trạng Khu dân cư Vĩnh Nguyên - Vĩnh Trường, các chỉ tiêu về công trình công cộng còn thấp. Vì vậy, UBND thành phố đề xuất không bán đấu giá khu vực đất này, dự kiến làm công viên.

Đối với khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (phường Vĩnh Nguyên) rộng 0,65ha và khu đất thu hồi của Công ty TNHH Thủy sản Hoàn Mỹ (số 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường) rộng 0,53ha không phù hợp quy hoạch để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo mục đích đất thương mại, dịch vụ. 

VĂN KỲ