23:19, 05/06/2023

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương

THÁI THỊNH

Ngày 5-6, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai ở địa phương. 

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDL đất đai ở địa phương, khẩn trương rà soát đưa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã xây dựng CSDL đất đai vào quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác theo mô hình tập trung thống nhất, đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành kết nối, tích hợp với CSDL quốc gia về đất đai. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp; tập trung rà soát, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh; công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC của địa phương trên CSDL quốc gia về TTHC và các kênh thông tin khác theo quy định. Đồng thời, khẩn trương triển khai kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong CSDL đất đai ở địa phương với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành của các bộ, ngành và kết nối với liên thông TTHC để tạo thuận lợi, phục vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử...

THÁI THỊNH