22:13, 05/06/2023

Thận trọng khi mua nhà ở hình thành trong tương lai 

V.K

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thứ cấp về việc góp vốn hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết đối với các dự án đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản, hiện nay, một số dự án chưa đáp ứng các điều kiện về huy động vốn nhưng các chủ đầu tư cấp 1 vẫn đăng thông tin trên các website, các trang mạng xã hội để quảng cáo và ký hợp đồng dưới hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để thu tiền của khách hàng làm nguồn vốn phát triển dự án; khi phát sinh tranh chấp thì khách hàng là bên bị thiệt hại và chịu nhiều thiệt thòi.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin, khuyến cáo để người dân được biết khi thực hiện việc mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai phải tham khảo đầy đủ các quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật dân sự trước khi thực hiện giao dịch để tránh các rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện những quy định trong việc huy động vốn. Đối với các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng đã đăng tải trên website: sxd.khanhhoa.gov.vn.

V.K