17:04, 05/06/2023

Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Khánh Hòa ra quân vệ sinh bờ biển

VĨNH THÀNH

Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Khánh Hòa vừa tổ chức hoạt động  "Dọn vệ sinh biển" năm 2023 hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5-6) và Ngày đại dương Thế giới (8-6).

Các đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh bờ biển.
Các đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh bờ biển.

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên của trường đã tham gia thu gom rác thải trên bãi biển khu vực Hòn Chồng, phân loại rác và bàn giao cho các đơn vị xử lý. Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về vị trí, tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ biển, hải đảo trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội...

VĨNH THÀNH