20:50, 04/06/2023

Phản hồi: Từ việc "Nước thải chảy trực tiếp ra biển” ở cửa xả Hòn Một (TP. Nha Trang)::
UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương vận hành Nhà máy xử lý nước thải phía bắc

CHÍ TRUNG

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến nội dung phản ánh trên Báo Khánh Hòa ngày 15-5 về “Nước thải chảy trực tiếp ra biển” tại vị trí cửa xả Hòn Một, trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang).

khu vực cửa xả Hòn Một, nơi phát sinh nước thải bẩn chảy ra biển.
Khu vực cửa xả Hòn Một, nơi phát sinh nước thải chảy ra biển.

Theo đó, nguyên nhân khiến khu vực cửa xả Hòn Một ô nhiễm và phát sinh nước thải là do hiện nay, tại lưu vực thoát nước ở cửa xả này, Dự án Môi trường bền vững - Tiểu dự án TP. Nha Trang (Dự án CCSEP) do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư tuy đã lắp đặt tuyến cống cấp 3 đấu nối nước thải, nhưng Nhà máy xử lý nước thải phía bắc chưa xây dựng xong (dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023) nên nước thải chưa được đấu nối đồng bộ để thu gom, xử lý. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành thử Nhà máy xử lý nước thải phía bắc để đồng bộ hệ thống thoát nước của thành phố, giải quyết dứt điểm tình trạng nước thải chảy ra biển.

CHÍ TRUNG