20:57, 25/05/2023

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả các đề án của Chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm ô nhiễm rác thải nhựa ở sông, hồ, bờ biển. Đồng thời, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo, đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững tài nguyên biển, hải đảo, ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo. Đồng thời, phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, có sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường...

T.THỊNH