09:08, 18/08/2022

Yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học mới

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở về việc tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023.
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở về việc tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023.
 
Cụ thể, sở yêu cầu các đơn vị tổ chức lễ khai giảng trang trọng, với các nghi thức truyền thống gồm: chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; đánh trống khai trường. Đối với cấp học mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Sau lễ khai giảng, tùy tình hình cụ thể ở từng nhà trường mà lựa chọn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian… với các hình thức linh hoạt, vui tươi, sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
 
Sở cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể vận động học sinh ra lớp, hạn chế việc học sinh bỏ học sau khi nghỉ hè. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa (nếu có); thay thế, sửa chữa bàn ghế đã bị hư hỏng; sắp xếp, cải tạo, bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học; dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, tăng cường đảm bảo vệ sinh, an toàn trật tự trường học; thông tin rộng rãi đến học sinh, cha mẹ học sinh về biên chế lớp học, thời lượng học tập, kế hoạch năm học và các hoạt động giáo dục của nhà trường… Sau lễ khai giảng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiến hành tổ chức dạy học theo kế hoạch.
 
T.V